Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ)

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ) забезпечує підготовку студентів за напрямом "Комп’ютерні науки", освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) – бакалавр. Після бакалаврату студенти продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології". Також протягом останніх двох років були відкриті 2 нові спеціальності – "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг", ОКР – спеціаліст та "Інформаційні технології проектування", ОКР – магістр.