Спеціальності

Вибір майбутньої професії – один з найважливіших моментів у нашому житті. Зміцнення економіки України приводить до зростання попиту випускників нашої кафедри на ринку праці.

Кафедра готує фахівців в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр. Форма навчання: денна, заочна. Навчання здійснюється за рахунок держзамовлення та за контрактом.

122

Бакалаври комп’ютерних наук мають широкий спектр професійних знань та навичок: окрім сучасних мов та технологій програмування студенти опановують технології моделювання та проектування інформаційних систем, комп’ютерних мереж, хмарних технологій, розподілених та паралельних обчислень, тощо. Після бакалаврату, випускники можуть отримати повну вищу освіту в магістратурі за однією з наступних спеціалізацій:

Спеціалізація «Інформаційні управляючі системи та технології» забезпечує підготовку досвідчених «комп’ютерників», які можуть розробляти та підтримувати інформаційні системи в різних галузях економічної діяльності. Випускники працюють у ІТ-компаніях аналітиками комп`ютерних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи і технології.
Спеціалізація «Інформаційні технології проектування» забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі систем автоматизованого проектування засобами комп’ютерних технологій та користується підвищеним попитом на ринку праці, особливо у розвинених країнах.
Спеціалізація «Управління інформаційною безпекою» забезпечує підготовку фахівців, які вирішують проблеми захисту інформаційних систем обробки і зберігання даних. Отримані знання дозволяють випускникам вирішувати проблеми захисту інформації у відповідних силових структурах (СБУ, МНС, МВД), органах державної влади, податкової та митної службах, підрозділів захисту інформації підприємств і банківських установ, інших організацій, пов’язаних з організацією та впровадженням інформаційної безпеки.
Спеціалізація «Управління ІТ-проектами» забезпечує підготовку магістрів, які володіють сучасними засобами та інформаційними технологіями, що дозволяють підвищити ефективність будь-якого виду діяльності в умовах обмежених ресурсів, мінливості зовнішнього середовища та «правил гри» на ринку. Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних та прогресивних управлінських технологій, що забезпечує попит на відповідних спеціалістів у всіх сферах економіки, у тому числі державному управлінні.

124

По даній спеціальності готують висококваліфікованих аналітиків-програмістів для рішення різноманітних задач як у галузі автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. На відміну від більшості спеціальностей, які орієнтовані на практичне застосування в галузі ІТ-технологій, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності зумовлена освітньою програмою, яка базується на дисциплінах орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.

Випускники працюють в області інформаційних технологій для проведення системних досліджень в гуманітарних, суспільних, природних і технічних сферах діяльності.

126

Це нова спеціальність, яка з’явилась в Україні у 2017 році як результат розділення спеціальності 122″Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (стара назва спеціальності 122) на дві частини: 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології».

Фахівець з інформаційних систем (або системотехнік) має такий же широкий арсенал знань як і комп’ютерник, оскільки областю професійної діяльності системотехніка є розробка інформаційних систем. При цьому особливу увагу приділяється супроводженню інформаційних систем та проектів різного призначення.

Випускники працюють у ІТ-компаніях системними та бізнес-аналітиками, інженерами з аналітики даних, бізнес-консультантами з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробниками та тестувальниками інформаційних управляючих, комп’ютеризованих систем і технологій, адміністраторами систем управління базами даних та базами знань, менеджерами з розвитку бізнесу, архітекторами ІТ-рішень, керівниками ІТ-проектів.

Усі магістри галузі знань 12 – «Інформаційні технології» можуть реалізувати свій науковий потенціал, якщо продовжать навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії (в аспірантурі) зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки».