Вступ

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій забезпечує підготовку студентів з галузі знань "12 Інформаційні технології",

 

 Для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти необхідно:

Вступ1-1

 

 

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (2017 або 2018 років)

Конкурсні предмети:

  • Обов'язкові: Українська мова і література, Математика
  • Вибіркові: Іноземна мова /Фізика

 

зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) – бакалавр.

Щоб вступити на 1 курс до НУК ім. адмірала Макарова на спеціальность 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"
вам буде потрібно зібрати наступний набір документів:

1. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.);
2. Копія ІПН;
3. Фотокартки 6 шт;
4. Медична довідка 086-о + карта щеплень + флюорограма;
5. Заява;
6. Сертифікати ЗНО з української мови, математики, іноземної мови або фізики, або хімії, або історії України;
7. Документ про освіту (атестат, диплом);
8. Приписне свідоцтво з військкомату або військовий квиток;
9. Документ, що засвідчує пільгу (якщо такий є).

Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Правила прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в 2016 році зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622

Зміни до Правил прийому до НУК у 2016р. від 02.07.2016

Вже п'ятий рік поспіль здійснюється набір молодших спеціалістів комп’ютерних напрямів на навчання за планами скороченого терміну. Навчання студентів проводиться за денною та заочною формою, на бюджетній і контрактній основі.

Перелік документів для вступу на 3 курс:

1. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.);
2. Копія ІПН;
3. Фотокартки 6 шт;
4. Медична довідка 086-о + флюорограма;
5. Заява;
6. Документ про освіту (диплом молодшого спеціаліста);
7. Приписне свідоцтво з військкомату або військовий квиток;
8. Документ, що засвідчує пільгу (якщо такий є).

Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Положення про організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та при вступі для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у 2016 р.

Після бакалаврату студенти продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" за спеціалізаціями "Інформаційні управляючі системи та технології" та "Інформаційні технології проектування". Навчання студентів проводиться за денною та заочною формою, на бюджетній і контрактній основі.

Перелік документів для вступу до магістратури:

1. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.);
2. Копія ІПН;
3. Фотокартки 6 шт;
4. Медична довідка 086-о + флюорограма;
5. Заява;
6. Документ про освіту (диплом бакалавра);
7. Приписне свідоцтво з військкомату або військовий квиток;
8. Документ, що засвідчує пільгу (якщо такий є).

Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Правила прийому до аспірантури та докторантури НУК на 2016 рік

З питань вступу до аспірантури та докторантури звертатися за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9, каб. 361.

Перелік документів для вступу до аспірантури:

1. Заява на ім’я ректора в паперовій формі з візами передбачуваного наукового керівника та завідувача випускової кафедри;
2. Особовий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи;
3. Автобіографія;
4. Список опублікованих наукових праць і винаходів (форма 11);
5. Медична довідка про стан здоров’я (форма 086о);
6. Копія диплому магістра (спеціаліста) та додатків. Особи, які здобули освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплому;
7. Копії паспорта та ідентифікаційного коду;
8. Копії опублікованих наукових праць, які відповідають напряму навчання в аспірантурі;
9. Рецензія передбачуваного наукового керівника на статтю, яка може бути визначена як така, що відповідає напряму визначених наукових досліджень, або науковий реферат з обраної спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника;
10. Відгук передбачуваного наукового керівника по результатах співбесіди з вступником до аспірантури, який візує завідувач випускової кафедри;
11. Рекомендація вченої ради факультету для випускників магістратури поточного року;
12. Кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см - 2 шт.

Перелік документів для вступу до докторантури:

1. Заява;
2. Особовий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи;
3. Автобіографія;
4. Копії паспорта та ідентифікаційного коду;
5. Копія диплома про присудження освітньо-наукового рівня доктора філософії (наукового ступеня кандидата наук); у разі здобуття відповідної освіти за кордоном надається копія нострифікованого диплома;
6. Медична довідка про стан здоров'я за формою No 286-у;
7. Кольорові фотокартки розміром 3×4 - 2 шт.;
8. Список опублікованих наукових праць і винаходів (форма 11);
9. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);
10. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.