Інформаційні системи та технології. Магістр. 2022

Офіційна назва освітньої програми: Інформаційні системи та технології/Information systems and technologies

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 12 – "Інформаційні технології"

Спеціальність: 126 – "Інформаційні системи та технології"

Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма

Освітня кваліфікація: Магістр з інформаційних систем та технологій

Основний фокус освітньої програми: Професійна діяльність в області інформаційних систем та технологій

Ключові слова: інформаційні системи, інформаційні технології, системи прийняття рішень, інформаційні системи промислових підприємств, інфраструктура систем, методи та технології створення програмного забезпечення, програмних продуктів, засоби створення і супроводу інформаційних систем

Особливості програми: Враховується галузевий контекст через формування та реалізацію моделі підготовки магістрів з акцентом на технічний напрям та урахуванням потреб суднобудівних та машинобудівних підприємств Миколаївщини. Зміст та програмні результати підготовки фахівців за ОП "Комп’ютерні науки" спрямовані на забезпечення можливості отримання якісної професійної освіти в галузі інформаційних технологій. Застосування принципів та засобів створення та супроводу інформаційних систем, що автоматизують завдання організаційного управління та бізнес-процеси з метою підвищення ефективності їх діяльності саме в галузі суднобудування робить вказану ОП унікальною.

Працевлаштування: Робочі місця у сфері інформаційних систем та технологій: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.

Наші випускники працюють розробниками програмного забезпечення, мобільних додатків та web-сайтів.
Фахівці з комп’ютерних наук мають широкий спектр професійних знань та навичок.
Окрім сучасних мов та технологій програмування студенти опановують технології моделювання та проектування інформаційних систем, комп’ютерних мереж, хмарних технологій, розподілених та паралельних обчислень, тощо.

 

126_Інформаційні_системи_та_технології_Магістр_Освітня_програма.pdf