Комп`ютерні науки. Магістр. 2022

Офіційна назва освітньої програми: Комп’ютерні науки/Computer sciences

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 12 – "Інформаційні технології"

Спеціальність: 122 – "Комп’ютерні науки"

Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма

Освітня кваліфікація: Магістр з комп’ютерних наук

Основний фокус освітньої програми: Професійна діяльність в області комп’ютерних наук.

Ключові слова: комп’ютерні науки; інформаційні системи; інформаційні технології; інформаційні системи промислових підприємств; колективна розробка та технології створення програмного забезпечення інформаційних систем

Особливості програми: Враховується галузевий контекст через формування та реалізацію моделі підготовки магістрів з акцентом на технічний напрям та урахуванням потреб суднобудівних та машинобудівних підприємств Миколаївщини. Зміст та програмні результати підготовки фахівців за ОП "Комп’ютерні науки" спрямовані на забезпечення можливості отримання якісної професійної освіти в галузі інформаційних технологій. Застосування принципів та засобів створення та супроводу інформаційних систем, що автоматизують процеси організаційного управління та бізнес-процеси з метою підвищення ефективності їх діяльності саме в галузі суднобудування робить вказану ОП унікальною.

Працевлаштування: Робочі місця у сфері комп’ютерних наук: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.

Наші випускники працюють розробниками програмного забезпечення, мобільних додатків та web-сайтів.
Фахівці з комп’ютерних наук мають широкий спектр професійних знань та навичок.
Окрім сучасних мов та технологій програмування студенти опановують технології моделювання та проектування інформаційних систем, комп’ютерних мереж, хмарних технологій, розподілених та паралельних обчислень, тощо.

 

122_Компlютерні_науки_Магістр_Освітня_програма_2022.pdf