Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це документ, що представляє собою письмово викладену вступником у довільній формі інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну спеціальність / освітню програму / спеціалізацію / заклад освіти та відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності з указівкою на коло інтересів і нахилів. Документ подається вступником до закладу вищої та фахової передвищої освіти, до якого в разі технічної можливості та необхідності можу бути додані копії (фотокопії, сканкопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

ПОРАДИ ТА ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ЯК НАПИСАТИ ЕФЕКТИВНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ