Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це документ, що представляє собою письмово викладену вступником у довільній формі інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну спеціальність / освітню програму / спеціалізацію / заклад освіти та відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності з указівкою на коло інтересів і нахилів. Документ подається вступником до закладу вищої та фахової передвищої освіти, до якого в разі технічної можливості та необхідності можу бути додані копії (фотокопії, сканкопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

ПОРАДИ ТА ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ЯК НАПИСАТИ ЕФЕКТИВНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВІДПОВІДІ НА ОСНОВНІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА