ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ 2023

Кафедра є випусковою для спеціальностей:

122. Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки");

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз");

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології").

За освітніми рівнями бакалавр та магістр.

Опис осівітніх програм.

Денна та заочна форми навчання.

Навчання за кошти державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних осіб).

slajd3slajd4

slajd5

slajd6

slajd7

slajd8

slajd9

slajd10

slajd11

slajd12

slajd13

slajd14

slajd15

slajd16

slajd17

slajd18