Відповіді на найчастіші питання щодо умов прийому у 2021 році

 1. Вступник має право подати загалом 5 заяв при вступі на бюджетні місця. Заяви, подані на бюджет, автоматично беруть участь і в конкурсі на контракт. Мінімальний конкурсний бал, який дозволяє брати участь у конкурсі на бюджет, дорівнює 125 балам.
 2. Кількість заяв при вступі на контрактну форму навчання не має перевищувати 30 .
 3. При подачі заяви на бюджетну форму навчання вступник повинен вказати індивідуальний пріоритет заяви по відношенню до інших цифрою від 1 до 5. Цифра 1 відповідає найвищому пріоритету. В подальшому пріоритет змінити неможливо, тому вступник має заздалегідь та виважено визначитись із пріоритетами.
 4. Прийом заяв починається з 14 липня 2021 року та закінчується 16 липня 2021 року (для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів) та 23 липня 2021 року (для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 до 13 липня).
 5. Заяви подаються тільки в електронному вигляді через особистий електронний кабінет. У паперовій формі заява подається особисто, якщо вступник має пільги чи спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі або в разі неможливості зареєструвати електронний кабінет чи подати електронну заяву.
 6. Реєстрація електронних кабінетів вступників починається 01 липня. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/. При реєстрації вступник повинен завантажити сканкопії додатка до атестата про повну загальну середню освіту, кольорової фотокартки розміром 3х4 см та довідки про реєстрацію місця проживання (якщо претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта). Якщо у Вас виникли труднощі, можете звернутись відповідальної особи у консультаційному пункті при приймальній комісії, де Вам допоможуть подати електронні заяви.
 7. Майте на увазі!!! При вступі до закладів вищої освіти Миколаївської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей Ваш рейтинговий бал буде збільшений на 4%. Крім того, при встановленні пріоритету 1 або 2 для заяв на спеціальності, що мають особливу підтримку держави, рейтинговий бал на ці заяви збільшується на 2%. Для вступників, які зареєстровані в селах та здобули у рік вступу повну загальну середню освіту у закладах, що знаходяться на території сіл, рейтинговий бал збільшується на 5% при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави, та на 2% на всі інші спеціальності. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка, представлений у Додатку 2 "Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році".
 8. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу та пріоритетності заяв із повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету та оприлюднюється не пізніше 28 липня. При цьому вважається, що вступник обрав спеціальність та заклад вищої освіти, де він може бути рекомендований на бюджет та яким відповідає найвища пріоритетність серед поданих ним заяв із позначкою "допущено до конкурсу". Тобто вступник буде рекомендований до зарахування лише в один заклад вищої освіти на одну спеціальність за найвищим пріоритетом. Рейтинговий список формується не закладом освіти, а автоматично Єдиною державною електронною базою з питань освіти.
 9. Вступники, які отримали рекомендації на місця за кошти державного бюджету, повинні виконати вимоги до зарахування до 18.00години 2 серпня. Для цього потрібно особисто подати приймальній комісії такі документи: оригінали атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього; оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; копії паспорта та ідентифікаційного коду; копії документів, що підтверджують право на пільговий вступ; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану в приймальній комісії.
 10. Якщо вступник не встигає цього зробити, він знімається з усіх конкурсів на бюджетну форму навчання, навіть якщо за загальним рейтингом він вищий за інших вступників, і має право брати участь у конкурсі за поданими заявами лише на контрактній основі.
 11. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за кошти державного бюджету відбудеться 9 серпня.
 12. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 10 серпня.
 13. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, відбувається не пізніше 19 серпня. Вакантними вважаються надані університету бюджетні місця, які були не використані у зв’язку із невиконанням вимог до зарахування з боку інших вступників.
 14. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення. З цього питання рекомендуємо отримувати консультації безпосередньо в приймальній комісії (особливо, якщо вступник має пільги або спеціальні права).

Примітка. Повний текст "Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році" Ви можете знайти на сайті Міністерства освіти і науки України.