Вступ на основі дипломів молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра (для випускників коледжів)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

122. Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз")

Термін навчання - 1 рік 10 місяців.

Денна та заочна форми навчання.

Навчання за кошти державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних осіб).

kb-st

slajd4

slajd9

tsini-st