Вступ на основі ПЗСО (для випускників загальноосвітніх шкіл)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

122. Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз") 

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології")

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

Денна та заочна форми навчання.

Навчання за кошти державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних осіб).

slajd5

slajd4

slajd10