Вступ на основі диплому бакалавра

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти:

122. Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз")

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології")

Термін навчання - 1 рік 4 місяці.

Денна та заочна форми навчання.

Навчання за кошти державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних осіб).

slajd13

slajd16