Казимиренко Юлія Олексіївна

Інститут: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП)
Посада: Професор
Вчений ступінь: Доктор технічних наук 
Вчене звання: Доцент
Академічна та наукова кваліфікація: Магістр зі спеціальності «Системний аналіз»
Навчальні дисципліни: Дисципліни спецпідготовки за темою досліджень
Наукові інтереси: Системний аналіз у розв’язанні інженерних задач
Підвищення кваліфікації: ННЦ післядипломної освіти НУК імені адмірала Макарова, 2018 р.
e-mail: u.a.kazimirenko@gmail. com