Михелєв Ігор Леонідович к.т.н., доцент

Посада: завідувач кафедри

Основні дисципліни: Основи інформаційних технологій та програмування; Основи програмування; Теорія алгоритмів.

Наукові інтереси: Питання математичного моделювання та застосування чисельних методів в задачах суднобудування, будівельної механіки корабля та дослідження екологічно-чистих технологій побудови суден.

Ажищев Віктор Федорович к.т.н.

Посада: доцент

Основні дисципліни: Інтегровані системи моіторингу; Проектування інформаційних систем; Технологія розробки програмного забезпечення систем екологічного моніторингу; Інформаційне і математичне забезпечення природокористування.

Наукові інтереси: Підвищення ефективності суднобудівного виробництва на базі дослідження вдосконалення методології інформаційних процесів управління оптимальним використанням ресурсів при побудові проектів суден.

Партас Віктор Кирилович к.т.н., доцент

Посада: доцент

Основні дисципліни: Комп’ютерні мережі; Функціональне та логічне програмування; Автоматизовані системи моделювання; Корпоративні мережі промислових підприємств; Технологічна підготовка виробництва.

Наукові інтереси: Автоматизація проектування та технологічної підготовки виробництва

Гайда Анатолій Юліанович к.т.н.

Посада: доцент

Основні дисципліни: Об’єктно-орієнтоване програмування; Спеціалізовані мови програмування; Операційні системи; Сучасні методи проектування прогр. систем на основі ООП; Інструментальні засоби ОС UNIX.

Наукові інтереси: Управління проектами наукомістких виробництв, об’єктно-орієнтований доступ до баз даних, дистанційне навчання, UNIX/Linux

Пугаченко Катерина Сергіївна к.т.н.

Посада: доцент

Основні дисципліни: Системний аналіз; Способи і засоби передачі інформації в комп’ютерних системах; Моделювання систем; Теорія прийняття рішень.

Наукові інтереси: Системний аналіз, моделювання систем, теорія прийняття рішень, графодинамічне моделювання систем та організаційних структур.

Книрік Наталя Ромуальдівна к.т.н.

Посада: доцент

Основні дисципліни: Дискретні структури; Комп’ютерна дискретна математика; Дискретна математика; Організація баз даних та знань; Інтелектуальний аналіз даних.

Наукові інтереси: Управління організаційними проектами, інформаційні системи управління проектами, імітаційне моделювання трансформації організаційних систем.

Гайдаєнко Оксана Володимирівна к.т.н.

Посада: доцент

Основні дисципліни: Комп’ютерна техніка і математична статистика; Організація комп’ютеризованих інтегрованих виробництв; Функціональне та логічне програмування; Комп’ютерні мережі; Проектування інформаційних систем промислових підприємств; Технологія комп’ютерного проектування.

Наукові інтереси: Розробка системи моніторингу та моделі підвищення якості медичних послуг.

Беркунський Євген Юрійович

Посада: старший викладач

Основні дисципліни: Алгоритмізація та програмуваня, Об’єктно-орієнтоване програмування; Технологія розподілених систем та паралельних обчислень; Комп’ютерна графіка; Web-технології та Web-дизайн.

Маршак Олена Іллівна

Посада: старший викладач

Основні дисципліни: Інформатика та обчислювальна техніка; Основи інформаційних технологій та програмування; Лінгвістичне забезпечення комп’ютерних систем; Сучасні засоби колективної розробки інформаційних систем.

Наукові інтереси: Управління організаційними проектами, моделі та механізми інформаційної взаємодії команд управління проектами, механізми самоорганізації проектних команд.

Морозова Ганна Сергіївна

Посада: старший викладач

Основні дисципліни: Управління ІТ-проектами; Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів; Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні; Структурні засоби розробки інформаційних систем; Системний аналіз.

Наукові інтереси: Управління інноваційними проектами, управління проектами ресурсозбереження на підприємствах, управління ІТ проектами, моделювання інформаційних систем.

Павленко Альона Юріївна

Посада: викладач

Основні дисципліни: Алгоритмізація та програмування; Основи інформаційних технологій та програмування; Технологія розподілених систем та паралельних обчислень; Комп’ютерна графіка; Web-технології та web-дизайн.

Наукові інтереси: Управління інноваційними проектами, інформаційні технології,  обробка експерементальних даних, теорія прийняття рішень.

Мандра Андрій Валерійович

Посада: викладач

Основні дисципліни: Основи інформатики та обчислювальної техніки; Технології захисту інформації; Моделювання систем; Обробка ЕД на ЕОМ.

Наукові інтереси: Захист інформації, web-програмування та web-технології, управління ІТ-проектами, управління проектами суднобудівних виробництв

Лоренцова Анастасія Володимирівна

Посада: викладач

Основні дисципліни: Проектування інформаційних систем промислових підприємств; Проектування інформаційно-управляючих систем еколого-економічного моніторинга; Оптимізація систем моніторингу

Наукові інтереси: Управління проектами ефективності застросування организаційних структур віртуального підприємства.