Беркунський Євген Юрійович

Посада: старший викладач

Основні дисципліни: Алгоритмізація та програмуваня, Об’єктно-орієнтоване програмування; Технологія розподілених систем та паралельних обчислень; Комп’ютерна графіка; Web-технології та Web-дизайн.

Наукові інтереси: Підвищення ефективності командної розробки інформаційних систем з впровадженням засобів Continues Integration, застосування JavaEE та інших Web-технологій в навчальному процесі, використання соціальних мереж в освітніх проектах.

Тренер зі спортивного програмування.

Web-сайт: http://berkut.mk.ua