Системний аналіз. Магістр. 2022

Офіційна назва освітньої програми: Системний аналіз/System analysis

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 12 – "Інформаційні технології"

Спеціальність: 124 – "Системний аналіз"

Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма

Освітня кваліфікація: Магістр з системного аналізу

Основний фокус освітньої програми: Професійна діяльність в області області системного аналізу.

Ключові слова: системний аналіз, інформаційні технології, системи прийняття рішень, інформаційні системи промислових підприємств, нечітка логіка, штучний інтелект

Особливості програми: Враховується галузевий контекст через формування та реалізацію моделі підготовки магістрів з акцентом на технічний напрям та урахуванням потреб суднобудівних та машинобудівних підприємств Миколаївщини. Зміст та програмні результати підготовки фахівців за ОП "Комп’ютерні науки" спрямовані на забезпечення можливості отримання якісної професійної освіти в галузі інформаційних технологій. Застосування принципів та методів системного аналізу з метою підвищення ефективності їх діяльності саме в галузі суднобудування робить вказану ОП унікальною.

Працевлаштування: Робочі місця у сфері системного аналізу: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.

Наші випускники працюють розробниками програмного забезпечення, мобільних додатків та web-сайтів.
Фахівці з системного аналізу – це висококваліфіковані аналітики-програмісти, здатні вирішувати різноманітні задачі як у галузі автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами.

 

124_Системний_аналіз_Магістр_Освітня_програма_2022.pdf