Телеграм-канал «НУК. Love IT.»

Спеціально для абітурієнтів створено телеграм канал «НУК. Love IT.». Там ми публікуємо найважливіші новини щодо вступу. 

Також там можна поставити питання.

Підключайся! https://t.me/NUoS_LoveIT

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ 2023

Кафедра є випусковою для спеціальностей:

122. Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки");

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз");

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології").

За освітніми рівнями бакалавр та магістр.

Опис осівітніх програм.

Денна та заочна форми навчання.

Навчання за кошти державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних осіб).

Більше

Національний мультитест

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра у 2023 році будуть використовувати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

Детальніше про це на офіційному сайті Українського центру якості освіти.

НМТ – це комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: 

Українська мова – обов'язковий предмет;

Математика – обов'язковий предмет;

Історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія – за вибором вступника.

Більше

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це документ, що представляє собою письмово викладену вступником у довільній формі інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну спеціальність / освітню програму / спеціалізацію / заклад освіти та відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності з указівкою на коло інтересів і нахилів. Документ подається вступником до закладу вищої та фахової передвищої освіти, до якого в разі технічної можливості та необхідності можу бути додані копії (фотокопії, сканкопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

ПОРАДИ ТА ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

ЯК НАПИСАТИ ЕФЕКТИВНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ