126. Інформаційні системи та технології

126 Системный анализ

Наші студенти вивчають JavaC++C#, F#, KotlinJavaScriptPHPPython та інші сучасні мови та технології програмування.

Наші випускники працюють розробниками програмного забезпечення, мобільних додатків та web-сайтів.

За освітніми програмами спеціальності 12 – "Інформаційні системи та технології" здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів.
Фахівець з інформаційних систем (або системотехнік) має широкий арсенал знань, оскільки областю професійної діяльності системотехніка є розробка інформаційних систем. При цьому особлива увага приділяється супроводженню інформаційних систем та проектів різного призначення.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

За останні роки збільшується обсяг наукової роботи, особливо визначаються напрямки наукових досліджень:

 • прикладний системний аналіз та інформаційні технології;
 • застосування методів математичного моделювання стохастичних систем в інформаційних технологіях;
 • інформаційні технології у галузі управління проектами та розвитку виробництва;
 • управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних;
 • інформаційні управляючі системи автоматизації проектних робіт;
 • організація та впровадження інтегрованих комп’ютерних виробництв;
 • інформаційні технології управління навчальним процесом;
 • управління життєвим циклом виробів;
 • організація і управління віртуальними підприємствами;
 • математичне моделювання в кораблебудуванні;
 • математичне моделювання технічних систем;
 • геометричне моделювання об'ємних компресорів.

МАЙБУТНІ ПРОФЕСІЇ 

 • Architect (Архітектор інформаційних систем)
 • IT SystemsAnalyst (Аналітик комп'ютерних систем)
 • SystemsEngineer (Системний програміст)
 • IT Project Manager (Менеджер ІТ-проектів)
 • SystemsAdministrator (Системний адміністратор)
 • NetworkEngineer (Адміністратор локальних мереж)
 • BusinessAnalyst (Бізнес аналітик)
 • QualityAssurance / SoftwareTestingEngineer (Тестувальник)
 • SoftwareDeveloper (Розробник програмного забезпечення)
 • HelpDesk/DesktopSupport (Оператор технічної підтримки) 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники працюють у ІТ-компаніях аналітиками комп`ютерних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи і технології
Спеціальність акредитована у грудні 2017 р. Перший випуск відбувся у грудні 2018 р

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В УСТАНОВАХ 

 • GlobalLogic
 • Playtech
 • Epam
 • K&C
 • Mobidev
 • Archer
 • LogNet
 • Microsoft
 • Google
 • TemplateMonster
 • HostingMaks
 • ПриватБанк
 • Національний банк України
 • ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект»
 • Percona
 • Luxoft
 • Looksery Snap Inc.

  НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПРОВІДНИХ ТА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ПРОФЕСІЙ ІТ-ГАЛУЗІ.

  126diagram

  ОПИС ОСВІТНІХ  ПРОГРАМ