Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ)

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ) Національного університету кораблебудування  імені адмірала Макарова забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

122 Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124 Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз")

126 Інформаційні управляючі системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології")

Денна та заочна форми навчання.

Навчання за кошти державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних осіб).