124. Системний аналіз

Наші студенти вивчають JavaC++C#F#KotlinJavaScriptPHPPython та інші сучасні мови та технологіїї програмування.
Наші випускники працюють розробниками програмного забезпечення, мобільних додатків та web-сайтів.
За освітніми програмами спеціальності 124 – "Системний аналіз" здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів.
Фахівці з системного аналізу – це висококваліфіковані аналітики-програмісти, здатні вирішувати різноманітні задачі як у галузі автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

За останні роки збільшується обсяг наукової роботи, особливо визначаються напрямки наукових досліджень:

 • прикладний системний аналіз та інформаційні технології;
 • застосування методів математичного моделювання стохастичних систем в інформаційних технологіях;
 • інформаційні технології у галузі управління проектами та розвитку виробництва;
 • управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних;
 • інформаційні управляючі системи автоматизації проектних робіт;
 • організація та впровадження інтегрованих комп’ютерних виробництв;
 • інформаційні технології управління навчальним процесом;
 • управління життєвим циклом виробів;
 • організація і управління віртуальними підприємствами;
 • математичне моделювання в кораблебудуванні;
 • математичне моделювання технічних систем;
 • геометричне моделювання об'ємних компресорів. 

МАЙБУТНІ ПРОФЕСІЇ 

 • IT Systems Analyst (Аналітик комп'ютерних систем)
 • Business Analyst (Бізнес аналітик)
 • Systems Engineer (Системний програміст)
 • IT Project Manager (Менеджер ІТ-проектів)
 • Systems Administrator (Системний адміністратор)
 • Network Engineer (Адміністратор локальних мереж)
 • Quality Assurance / SoftwareTestingEngineer (Тестувальник)
 • Architect (Архітектор інформаційних систем)
 • SoftwareDeveloper (Розробник програмного забезпечення)
 • HelpDesk/DesktopSupport (Оператор технічної підтримки) 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники працюватимуть у ІТ-компаніях аналітиками комп`ютерних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектуватимуть і реалізовуватимуть складні інформаційні системи і технології.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПРОВІДНИХ ТА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ПРОФЕСІЙ ІТ-ГАЛУЗІ.

124diagram

Опис освітніх  програм